Życie z Energią

zycie z energią

O firmie

Dane Spółki

ELSEN SA
ul. Koksowa 11, 42-202 Częstochowa

NIP: 949-17-29-613
REGON: 151562821

Tel. (034) 371-08-01
Fax. (034) 371-08-02
e-mail 1: poczta@elsen.pl
e-mail 2: sekretariat@elsen.pl
strona: www.elsen.pl

Konta Bankowe
BOŚ S.A. O/Częstochowa:
66 1540 1014 2101 7318 4047 0001

BRE Bank S.A. O/Częstochowa:
69 1140 1889 0000 5944 1700 1001

Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000330680